Strona główna
O Firmie
Oferta
Inhibitory
Kontakt

Strona główna

Zakres działalności

PUBLIC RELATIONS jest prywatną polską firmą, profesjonalnie zajmującą się wdrażaniem nowoczesnych technologii ochrony antykorozyjnej systemów grzewczo – chłodzących, parowych i ppoż. w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i w przemyśle. Działamy na rynku od 1992 roku, siedziba firmy jest w Warszawie.

W Polsce straty spowodowane korozją szacuje się na 10% produktu krajowego brutto, co przekładając na język zrozumiały dla laika oznacza, że w rachunkach płaconych za wodę i ciepło aż 10-20 procent, to koszt korozji wodociągów, sieci cieplnych i instalacji centralnego ogrzewania. Składa się na to również niedostateczna wiedza na ten temat, lekceważenie skali zagrożenia korozją oraz ograniczanie nakładów na jej zwalczanie.

 

Główną przyczyną korozji instalacji grzewczo - chłodzących jest napełnianie i uzupełnianie instalacji wodą nie uzdatnioną oraz przenikające z otoczenia do wody instalacyjnej gazy - głównie tlen.

 

Zapobieganie korozji w instalacjach to przede wszystkim wyeliminowanie lub ograniczenie dostępu tlenu do elementów metalowych instalacji, a w systemach chłodzenia i ppoż. dodatkowo ograniczanie rozwoju bakterii, grzybów i alg – sprawców korozji biologicznej.

 

Odpowiednio dobrane inhibitory poprzez swoje działanie – bezpośrednia ochrona powierzchni metalowych przed dostępem tlenu – zapobiegają powstawaniu osadów - produktów korozji a dodatek środków stabilizujących uniemożliwia wytrącanie z wody osadów kamienia kotłowego. Metoda ta nie wymaga kosztownych instalacji - inhibitory korozji są wprowadzane bezpośrednio do wody instalacyjnej i nie ma potrzeby montażu urządzeń dozujących i dodatkowej armatury sterującej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników systemów grzewczo – chłodzących nasza firma wyspecjalizowała się w realizacji inhibitorowej antykorozyjnej ochrony  instalacji poprzez bezpośrednie wprowadzanie specjalnie dobranych preparatów – inhibitorów do wody obiegowej w instalacji a następnie systematycznej kontroli stężenia i ewentualnym uzupełnianiu inhibitora w zabezpieczanych systemach.

Technologia ta została wykorzystywana do ochrony instalacji grzewczo - chłodzących zarówno w domkach jednorodzinnych, dużych budynkach mieszkalnych, obiektach użyteczności publicznej jak i w przemysłowych obiegach wody grzewczej i chłodzącej.

 

Wprowadzenie ochrony inhibitorowej wstrzymuje proces korozji w układzie i zapobiega wytrącaniu się kamienia kotłowego. Skutkiem tego jest zminimalizowanie drobnych ale uciążliwych awarii - blokowania się zaworów termostatycznych i zacierania armatury kontrolno – regulacyjnej i odpowietrzników. Umożliwi to pełne wykorzystanie zalet zaworów termostatycznych - regulacja temperatury w pomieszczeniach pokrętłem zaworu a nie np. poprzez uchylenie okna oraz zlikwiduje zjawisko zapowietrzania się instalacji.

 

Wprowadzenie ochrony inhibitorowej instalacji grzewczej powinno być poprzedzane wnikliwą oceną jej aktualnego stanu z uwzględnieniem m.in. czasokresu i warunków dotychczasowej eksploatacji, materiałów instalacyjnych z których ją wykonano, jakości wody służącej do napełniania i uzupełniania obiegu.

Po analizie danych dotyczących instalacji – na podstawie OPISU TECHNICZNEGO INSTALACJI OGRZEWANIA – CHŁODZENIA prześlemy informację o wprowadzeniu inhibitorowej ochrony antykorozyjnej, doborze inhibitora i szacunkowych kosztach jej wykonania i eksploatacji

top

Zakres działalności

ZABEZPIECZANIE INSTALACJI GRZEWCZO – CHŁODZĄCYCH PRZED KOROZJĄ I OSADAMI

Wprowadzenie ochrony inhibitorowej instalacji grzewczych i chłodzących powinno być poprzedzane wnikliwą oceną aktualnego stanu z uwzględnieniem m.in. czasokresu i warunków dotychczasowej eksploatacji, materiałów instalacyjnych z których je wykonano, jakości wody służącej do napełniania i uzupełniania obiegu. Warunkiem uzyskania trwałej inhibitorowej ochrony antykorozyjnej jest dobór i utrzymanie odpowiedniego, przewidzianego dla konkretnej instalacji stężenia inhibitora.


Działalność naszej firmy opiera się na współpracy z uznanymi przedsiębiorstwami i placówkami naukowo-badawczymi w zakresie technicznej realizacji i eksploatacji instalacji grzewczo chłodzących:

 

MEKORIN Chemie GmbH - dostawa inhibitorów i technologii ich stosowania;

 

Centralnego Ośrodka Badawczo Rozwojowego Techniki Instalacyjnej INSTAL - Obecnie Instytut Techniki Budowlanej - oceny jakości i skuteczności stosowanych inhibitorów;

 

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii - kontrola skuteczności ochrony instalacji chłodniczych przed rozwojem życia biologicznego;

 

Ekspertami PZITS w zakresie rozwiązywania problemów wynikłych podczas wdrażania i eksploatacji nowych technologii i urządzeń w rzeczywistych warunkach,

 

i obejmuje:

 1. Wprowadzenie inhibitorowej ochrony antykorozyjnej instalacji grzewczych:

zasilanych z miejskich sieci ciepłowniczych - instalacje centralnego ogrzewania;

 • kotłowni lokalnych;

 • ogrzewania w domkach jednorodzinnych;

 • systemów ogrzewania i ciepła technologicznego w przemyśle;

 • alternatywnych źródeł energii - kolektory słoneczne, pompy ciepła.

 1. Ochrona antykorozyjna i zabezpieczenie przed rozwojem życia biologicznego instalacji chłodniczych:

 • wewnętrznych obiegów chłodniczych - instalacji wody lodowej;

 • wież chłodniczych;

 • instalacji napełnianych płynami niezamarzającymi.

 1. Ochrona antykorozyjna kotłów parowych, wytwornic pary i obiegów parowych.

 2. Chemiczne czyszczenie instalacji centralnego ogrzewania i chłodzenia, wymienników ciepła i specjalistycznych urządzeń grzewczo-chłodzących m. in. form wtryskarek, termostatów, podgrzewaczy wody, rekuperatorów itp.

 3. Czyszczenie obiegów glikolowych, wody lodowej i grzewczo-chłodzących z osadów bez potrzeby ich wyłączania z normalnej eksploatacji.

 4. Zabezpieczanie zbiorników i systemów ppoż. przed korozją i rozwojem życia biologicznego.

 5. Opracowywanie ekspertyz stanu instalacji grzewczo-chłodzących, technologii uzdatniania wody, opinii i oceny doboru preparatów i metod czyszczenia chemicznego instalacji.

 6. Dobór i dostawę inhibitorów do uzdatniania wody grzewczej, chłodniczej i na potrzeby technologiczne.

top

©2009 PUBLIC RELATIONS

LAYOUT by PHOTOSERWIS